Number of the records: 1  

Adaptácia žiakov stredných škôl na vysokoškolské štúdium

  1. KALUŽÁK, Vladimír. Adaptácia žiakov stredných škôl na vysokoškolské štúdium : Bakalárska práca. Trnava : STU v Bratislave MTF, 2011. 44 s., CD-ROM. Available on Internet: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73498> M*

Number of the records: 1