Number of the records: 1  

Rímsko-katolícky kostol a saleziánska farnosť - interiér

  1. UDALOVA, Daria. Rímsko-katolícky kostol a saleziánska farnosť - interiér. Bratislava : STU v Bratislave FA, 2011. Available on Internet: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73662 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=FB3FA775908569BA0A35C6F1CA6C> A*

Number of the records: 1