Number of the records: 1  

Spaľovňa na biomasu pre obec Hronské Kľačany

  1. KUPČA, Ivan. Spaľovňa na biomasu pre obec Hronské Kľačany. Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011. Available on Internet: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=51153> J*

Number of the records: 1