Number of the records: 1  

Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka X

  1. Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka X. : Obnova duchovného,kultúrneho a ekonomického potenciálu vidieka.Zborník referátov z Konferencie s medzinárodnou účasťou.Bratislava,SR,25.5.2011. Bratislava : STU v Bratislave, 2011. 276 s. ISBN 978-80-227-3536-0. V*

Number of the records: 1