Number of the records: 1  

Príprava aragonitu z dusičnanu vápenatého

  1. JURIŠOVÁ, Jana et al. Príprava aragonitu z dusičnanu vápenatého. In ChemZi : 63. zjazd chemikov. 5.-9. september 2011, Vysoké Tatry. Roč. 7, č. 13 (2011), s.185-186. ISSN 1336-7242. C*schkEPC2011/0658
Number of the records: 1