Number of the records: 1  

Riadenie a kontrola samostatnej práce študentov v predmetoch základného štúdia vyučovaných katedrou metematiky

  1. ALEXANDER, František - KAČNÍKOVÁ, Tatiana - SABOLOVÁ , Mária. Riadenie a kontrola samostatnej práce študentov v predmetoch základného štúdia vyučovaných katedrou metematiky : Správa k záverečnej oponentúre etapy výskumnej úlohy. RS X-01-05-16/6. Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1990. nestr. E*

Number of the records: 1