Number of the records: 1  

Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie - nové výzvy

  1. MAJTÁN, Štefan (ed.). Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie - nové výzvy. Bratislava : Ekonóm, 2011. 497 s. ISBN 978-80-225-3200-6. A*

Number of the records: 1