Number of the records: 1  

Štúdium miktroštruktúry a mechanických vlastností silumínu Al-Si12 s prihliadnutím na spôsoby odlievania

  1. KRAFSKÝ, Roman - SOJKA, Jaroslav - CHAUS, Alexander. Štúdium miktroštruktúry a mechanických vlastností silumínu Al-Si12 s prihliadnutím na spôsoby odlievania. In Technológia 2011 = Technology 2011 : Zborník abstraktov z 12. medzinárodnej konferencie. Bratislava, 13. 9. 2011 + CD s plnými textami príspevkov. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2011, s.200-202. ISBN 978-80-227-3545-2. M*
Number of the records: 1