Number of the records: 1  

Funkčné povlaky na hliníkovom substráte

  1. ZEMANOVÁ, Matilda. Funkčné povlaky na hliníkovom substráte : Obh. 24.10.1996. Bratislava : STU v Bratislave ChtF, 1996. 102 s. C*

Number of the records: 1