Number of the records: 1  

Využitie simulácie pri tvorbe modelu logistického environmentálneho systému s akceptovaním procesov reverznej logistiky

  1. HUSÁKOVÁ, Nikoleta - MARASOVÁ, Daniela. Využitie simulácie pri tvorbe modelu logistického environmentálneho systému s akceptovaním procesov reverznej logistiky. In Logistika v teorii a praxi : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference vydaný v rámci řešení projektu "Logistické centrum". Uherské Hradiště : Obchodní a hospodářská komora Uherské Hradiště, 2010, s.28-39. ISBN 978-80-7318-939-6. M*
Number of the records: 1