Number of the records: 1  

Imidazolidíny a ich izoméry ako ligandy v komplexoch prechodných kovov

  1. BOČA, Miroslav. Imidazolidíny a ich izoméry ako ligandy v komplexoch prechodných kovov : Obh. 13.6.1997. Bratislava : STU v Bratislave ChtF, 1997. 83 s. C*

Number of the records: 1