Number of the records: 1  

Stabilita kovových izotropných a ortotropných stien

  1. KLAS, Tomáš. Stabilita kovových izotropných a ortotropných stien. 1.vyd. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012. 201 s. ISBN 978-80-227-3680-0. V*190/62/2012

Number of the records: 1