Number of the records: 1  

Matermatické modelování povrchového zamaštění

  1. CHÁBERA, Petr - KUDLÁČEK, Jan - PEPELNJAK, Tomaž. Matermatické modelování povrchového zamaštění. In Technologické fórum 2012 : Odborná konference s mezinárodní účastí. Setkání technologů z předních pracovišť a technických univerzit. Sborník přednášek a prezentací. Kouty 26. - 28. června 2012. Praha : ČVUT, 2012, s.18-21. ISBN 987-80-01-05076-7. M*
Number of the records: 1