Number of the records: 1  

Budúca generácia domácich sieti cez existujúce vedenia - štandard G.hn

  1. ORAVEK, Tomáš. Budúca generácia domácich sieti cez existujúce vedenia - štandard G.hn. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012. 52 s. Available on Internet: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78315> E*

Number of the records: 1