Number of the records: 1  

Modelovanie povodňovej vlny pre návrh protipovodňových opatrení

  1. DANKO, Michal. Modelovanie povodňovej vlny pre návrh protipovodňových opatrení : Dizertačná práca. Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011. 161 s. Available on Internet: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73611> V*

Number of the records: 1