Number of the records: 1  

Možnosti určenia priebehu najbližšieho okolia bodu pre výpočet topografickej korekcie

  1. HROBOŇ, Andrej. Možnosti určenia priebehu najbližšieho okolia bodu pre výpočet topografickej korekcie. Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012. Available on Internet: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=59371> V*

Number of the records: 1