Number of the records: 1  

Manažment ľudského potenciálu v podniku

  1. Manažment ľudského potenciálu v podniku : 9. medzinárodná vedecká konferencia. Banská Bystrica 27.-28.6.2012. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2012. 491 s. ISBN 978-80-557-0361-9. M*

Number of the records: 1