Number of the records: 1  

Problém napätosti v systémoch s partikulárnou tuhou fázou

  1. PECIAR, Peter - FEKETE, Roman. Problém napätosti v systémoch s partikulárnou tuhou fázou. In Prevádzková spoľahlivosť výrobných zariadení v chemickom priemysle a energetike : 13. medzinárodná konferencia. Bratislava, 13.-14.11. 2012. Zborník anotácií + CD ROM s plnými textami. Bratislava : STU, 2012, s.CD ROM, [7]. ISBN 978-80-227-3806-4. J*
Number of the records: 1