Number of the records: 1  

Diagnostika vodného režimu pôdy pre rozdielne porasty

  1. JARABICOVÁ, Miroslava. Diagnostika vodného režimu pôdy pre rozdielne porasty. In Konferencia mladých výskumníkov [elektronický zdroj] : Kočovce, SR, 21.-23.11.2012. Bratislava : STU v Bratislave SvF KZEI, 2012, s.8-14. ISBN 978-80-227-3816-3. V*160/83/2012
Number of the records: 1