Number of the records: 1  

Aktuálne trendy v plánovaní a manažmente verejných priestorov zelene v meste

  1. PASEČNÁ, Ivana. Aktuálne trendy v plánovaní a manažmente verejných priestorov zelene v meste : dizertačná práca. Bratislava : STU v Bratislave, 2012. 98. A*

Number of the records: 1