Number of the records: 1  

Nástroje na prevenciu ľudských chýb v jadrovej elektrárni

  1. ANGUŠ, Vladislav. Nástroje na prevenciu ľudských chýb v jadrovej elektrárni. Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012. Available on Internet: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74137> J*

Number of the records: 1