Number of the records: 1  

Urbanistické podnety pre Žilinu - Hájik

  1. KOVÁČ, Bohumil. Urbanistické podnety pre Žilinu - Hájik. In Arch. Roč.18, č.3 (2013), s.s 52-53. ISSN 1335-3268. A*