Number of the records: 1  

Automatizácia inžinierskych úloh

  1. BALÁŽ, Ivan - DRAŠKOVIČ, Ferdinand. Automatizácia inžinierskych úloh : Príklady z programovania výpočtov kovových konštrukcií. 2.preprac.vyd. Bratislava : STU v Bratislave, 1991. 224 s. ISBN 80-227-0443-1. V*

Number of the records: 1