Number of the records: 1  

Statika v príkladoch

  1. ŠIMČÁK, František - A KOL. Statika v príkladoch. Košice : Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2012. 249 s. ISBN 978-80-553-1379-5. M*

Number of the records: 1