Number of the records: 1  

Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe technickej dokumentácie 2013 [elektronický zdroj]

  1. KADNÁR, Milan (ed.). Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe technickej dokumentácie 2013 [elektronický zdroj] : zborník vedeckých prác. Nitra, 23.5. 2013. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2013. CD-ROM. ISBN 978-80-552-1020-9. J*

Number of the records: 1