Number of the records: 1  

Procesní technika 2013 [elektronický zdroj]

  1. MORAVEC, Jiří (ed.). Procesní technika 2013 [elektronický zdroj] : sborník z mezinárodní konference. Praha, ČR, 13.6. 2013. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2013. CD-ROM. ISBN 978-80-01-05285-3. J*

Number of the records: 1