Number of the records: 1  

Pomôcka pre podporu výučby predmetu PLA

  1. HRUŠOVSKÝ, Matej. Pomôcka pre podporu výučby predmetu PLA. Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2013. Available on Internet: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78701> M*

Number of the records: 1