Number of the records: 1  

Slow/slov. Teória, výskum, prax v súčasnom dizajne

  1. LAUKOVÁ ZAJÍČKOVÁ, Katarína (zost.) - ŠEBEKOVÁ, Zuzana (zost.) - TRNOVSKÁ, Katarína (zost.). Slow/slov. Teória, výskum, prax v súčasnom dizajne. 1. vyd. Bratislava : just plug_in, 2013. 189 s. ISBN 978-80-971416-0-8. A*

Number of the records: 1