Number of the records: 1  

Návrh algoritmu na vyhodnotenie strát v prenosovej sústave SR

  1. ŽIŠKA, Jan. Návrh algoritmu na vyhodnotenie strát v prenosovej sústave SR. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013. 50 s. Available on Internet: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81913> E*

Number of the records: 1