Number of the records: 1  

Návrh metodiky pre voľbu montážnych spojov, technológií a systémov

  1. BENOVIČ, Martin. Návrh metodiky pre voľbu montážnych spojov, technológií a systémov : dizertačná práca. Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013. 151 s. Available on Internet: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66823> M*

Number of the records: 1