Number of the records: 1  

Participácia konečného používateľa na procese navrhovania

  1. VITKOVSKÁ, Eva. Participácia konečného používateľa na procese navrhovania. In Slow/slov. Teória, výskum, prax v súčasnom dizajne. 1. vyd. Bratislava : just plug_in, 2013, s.s. 49-58. ISBN 978-80-971416-0-8. A*
Number of the records: 1