Number of the records: 1  

Požiadavky individuálneho prístupu pri návrhu vyhradených technických zariadení

  1. JANČEK, Tomáš - BOŠANSKÝ, Miroslav. Požiadavky individuálneho prístupu pri návrhu vyhradených technických zariadení. In Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe technickej dokumentácie 2013 [elektronický zdroj] : zborník vedeckých prác. Nitra, 23.5. 2013. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2013, s.CD-ROM, s. 154-157. ISBN 978-80-552-1020-9. J*
Number of the records: 1