Number of the records: 1  

Úvod do počítačovej podpory výrobných technológií [elektronický zdroj]

  1. MOROVIČ, Ladislav et al. Úvod do počítačovej podpory výrobných technológií [elektronický zdroj] : Cvičenia a príklady. 1. vyd. Trnava : AlumniPress, 2013. 192 s. Available on Internet: <https://is.stuba.sk/auth/dok_server/slozka.pl?id=71208;download=84865> ISBN 978-80-8096-187-9. M*

Number of the records: 1