Number of the records: 1  

Aplikovaná pravdepodobnosť a štatistika pre inžinierov

  1. JANIGA, Ivan. Aplikovaná pravdepodobnosť a štatistika pre inžinierov : štatistická analýza jedného a dvoch súborov dát 1.diel. 1. vyd. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013. 265 s., 87 obr., 47 tab. ISBN 978-80-227-4046-3. J*

Number of the records: 1