Number of the records: 1  

Obchodní podnikání ve 21. století

  1. MULAČOVÁ, Věra - MULAČ, Petr. Obchodní podnikání ve 21. století. Praha : Grada Publishing, 2013. 520 s. ISBN 978-80-247-4780-4. M*

Number of the records: 1