Number of the records: 1  

Individuálne a sociálne:hľadanie vhodného bývania pre rómske komunity na Slovensku

  1. SLÁDEK, Michal. Individuálne a sociálne:hľadanie vhodného bývania pre rómske komunity na Slovensku. In Individuální bydlení v České republice ve středoevropském kontextu : přednášky z mezinárodní konference 9.11.2013 na Fakultě architektury ČVUT. 1. vyd. Praha : Fakulta architektury ČVUT, 2013, s.s. 18-21. ISBN 978-80-01-05372-0. A*
Number of the records: 1