Number of the records: 1  

Mechanical and Mathematical Modeling of Visco-elastic Continua - Constitutive Equations

  1. SUMEC, Jozef - MINÁROVÁ , Mária. Mechanical and Mathematical Modeling of Visco-elastic Continua - Constitutive Equations. In Modelování v mechanice 2013 [elektronický zdroj] : Sborník příspěvků vědecké konference. Ostrava,ČR, 22.-23.5.2013. 1.vyd. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013, s.CD-ROM, [10] p. ISBN 978-80-248-2985-2. V*220/108/2013
Number of the records: 1