Number of the records: 1  

Logistika odpadového hospodárstva - teoretické východiská

  1. HUSÁKOVÁ, Nikoleta. Logistika odpadového hospodárstva - teoretické východiská. In Logistický monitor [elektronický zdroj], (2013), s.[5] s. ISSN 1336-5851. M*
Number of the records: 1