Number of the records: 1  

Vplyv vlastností termočlánkov a iných ovplyvňujúcich faktorov na presnosť merania teploty

  1. KOPUNEC, Tomáš. Vplyv vlastností termočlánkov a iných ovplyvňujúcich faktorov na presnosť merania teploty. Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013. Available on Internet: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94775> J*

Number of the records: 1