Number of the records: 1  

Kybernetika a informatika 2014

  1. CIGÁNEK, Ján (ed.) et al. Kybernetika a informatika 2014 : Medzinárodná konferencia SSKI. Oščadnica, Slovenská republika, 5.-8. 2. 2014 [elektronický zdroj]. 1.vyd. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014. CD ROM, 118 s. ISBN 978-80-227-4122-4. J*

Number of the records: 1