Number of the records: 1  

Degradácia a ochrana objektov kultúrneho dedičstva na báze lignocelulózových materiálov z hľadiska mikrobiálnej kontaminácie

  1. HANUS, Jozef - VIZÁROVÁ, Katarína - JABLONSKÝ, Michal. Degradácia a ochrana objektov kultúrneho dedičstva na báze lignocelulózových materiálov z hľadiska mikrobiálnej kontaminácie. In Wood, Pulp and Paper 2014, Polygrafia Academica 2014 - WPP a PA 2014 : vedecká konferencia. Bratislava, Slovensko, 12-13 marca 2014. 1. vyd. Bratislava : Slovenská chemická knižnica, 2014, s. 259-264. ISBN 978-80-89597-16-1. C*schkEPC2014/0075
Number of the records: 1