Number of the records: 1  

Návrh špeciálneho nástroja pre sériovú výrobu súčiastok

  1. HENČEL, Lukáš. Návrh špeciálneho nástroja pre sériovú výrobu súčiastok. Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014. 56s. Available on Internet: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103429> M*

Number of the records: 1