Number of the records: 1  

Návrh stabilizátora pre pridržiavanie plechu

  1. ŽILINČÍK, Róbert. Návrh stabilizátora pre pridržiavanie plechu. Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014. 75s. Available on Internet: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99541> M*

Number of the records: 1