Number of the records: 1  

Detekcia škodlivého kódu pomocou kombinácie techník statickej a dynamickej analýzy kódu

  1. JANEČEK, Martin. Detekcia škodlivého kódu pomocou kombinácie techník statickej a dynamickej analýzy kódu. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014. 75 s. Available on Internet: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100085> E*

Number of the records: 1