Number of the records: 1  

Rozhodovanie sa hráča simulovaného robotického futbalu

  1. NOVOTNÝ, Miroslav. Rozhodovanie sa hráča simulovaného robotického futbalu. Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014. 47 s. Available on Internet: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87929> I*

Number of the records: 1