Number of the records: 1  

Optimálny výber partnerov do decentralizovaného výrobného systému

  1. DENDISOVÁ, Anna. Optimálny výber partnerov do decentralizovaného výrobného systému. Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014. Available on Internet: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103740> J*

Number of the records: 1