Number of the records: 1  

Kritériá pre navrhovanie sídelných útvarov

  1. ZIBRINOVÁ, Agnesa. Kritériá pre navrhovanie sídelných útvarov. Bratislava : Urbion, 1981. 170 s. A*

Number of the records: 1