Number of the records: 1  

Návrh na efektívnejšie nakladanie s odpadom v školskom zariadení

  1. SUCHÝ, Pavol. Návrh na efektívnejšie nakladanie s odpadom v školskom zariadení. Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014. Available on Internet: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91482> V*

Number of the records: 1