Number of the records: 1  

Anylýza vplyvov prúdenia reálnych plynov redukčnými ventilmi

  1. KLEMAN, Tomáš. Anylýza vplyvov prúdenia reálnych plynov redukčnými ventilmi. 1. vyd. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2014. 99 s. J*

Number of the records: 1