Number of the records: 1  

Analýza poškodenia a návrh opravy zváranej uskladňovacej nádrže

  1. MARCIAN, Miroslav. Analýza poškodenia a návrh opravy zváranej uskladňovacej nádrže : dizertačná práca. Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014. 92s. Available on Internet: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80697> M*

Number of the records: 1